HOME로그인회원가입마이페이지 . 장바구니 . 주문조회 . 고객문의 . 이용안내
 
       
Date : 2024-06-20 오후 4:05:52 / 접속IP : 3.230.173.188
 
박금란(엠에스피)
국민은행
204401-04-035849
TEL : 070-8793-4954
FAX : 02-568-0177
평일 : 오전9시~오후8시
토요일 : 오전9시~오후7시
 
 
 
   
엘레강스장미꽃다..
45,000  1350
장미혼합꽃다발
55,000  1650
 
로맨틱꽃다발
55,000  1650
 
장미혼합꽃다발
55,000  1650
 
안개꽃다발
45,000  1350
백합꽃다발
50,000  1500
 
유러피언꽃다발
55,000  1650
 
내추럴꽃다발
55,000  1650
 
엘레강스백합꽃다..
50,000  1500
럭셔리핑크꽃바구..
65,000  1950
백합꽃바구니
60,000  1800
 
럭셔리과일바구니..
100,000  3000
 
핑크장미혼합꽃바..
65,000  1950
 
꽃바구니21호
100,000  0
레드장미꽃바구니
70,000  2100
 
옐로장미꽃바구니
50,000  1500
 
레드장미꽃바구니
75,000  2250
 
혼합꽃바구니
70,000  2100
카라꽃상자
65,000  1950
레드장미 꽃상자
60,000  1800
 
100송이하트
130,000  3900
 
핑크하트 꽃상자
65,000  1950
 
3단하트꽃상자
100,000  3000
스위트꽃상자
65,000  1950
 
레드화이트장미꽃..
65,000  1950
 
100송이빨간장미..
130,000  3900
 
레드장미하트꽃상..
75,000  2250
금하
150,000  4500
대국(특)
70,000  2100
 
마이건란(특)
70,000  2100
 
달마
120,000  3600
 
대양2
90,000  2700
철골소심(특)
50,000  1500
 
환희
90,000  2700
 
보세
70,000  2100
 
대국2
80,000  2400
자주호접(특)
130,000  3900
온시디움(특대)
150,000  0
 
심비디움
60,000  1800
 
핑크호접란2
90,000  2700
 
덴파레(사기분)
100,000  3000
심비디움
80,000  2400
 
화이트호접란2
100,000  3000
 
핑크호접란3
80,000  2400
 
심비디움
60,000  1800
킹벤자민(고급형)
150,000  0
안드리움2호
60,000  0
 
관음죽
100,000  0
 
소철
100,000  0
 
행운목(대)
100,000  0
안드리움1호
60,000  0
 
해피트리1호
150,000  0
 
폴리시아스
120,000  0
 
해피트리 - 고급형
170,000  0
근조화환3단 기본..
100,000  3000
근조특특대1호
170,000  0
 
영전바구니
60,000  1800
 
근조화환3단 기본..
100,000  3000
 
근조바구니
70,000  2100
근조화환3단 특대
150,000  4500
 
근조화환3단 A타입
160,000  4800
 
축하화환3단 기본..
100,000  3000
 
근조특특대2호
180,000  0
 

상호: 엠에스피 | 대표: 박금란| 서울사무소:서울시 강남구 삼성동140-3, 본사주소:경기도 고양시 덕양구 화정동 961
고객상담 및 주문:Tel 070-8793-4954, 문의메일: areeflower@gmail.com
사업자등록번호: 128-34-34157| 통신판매업신고: 경기 고양-10483  
※본쇼핑몰의 상품이미지와 컨텐츠들은 저작권과 법적으로 보호되며 무단사용시 법적제제를 받습니다. korea flower korea car rental with driver
Copyright ⓒ 2009 엠에스피. All rights reserved.
 
장바구니(0)
오늘본상품(0)